+38 044 502-39-49
+38 050 136-76-57
@ info@electroline.com.ua

RU UA

Задать вопрос
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

Вопросы по АСКУЭ


Запитання, що виникають при впровадженні АСКОЕ

На основі чого Київенерго вимагає у споживача встановити АСКОЕ (ЛУОЗД)

Постанова НКРЕ від 17.10.2005 № 910 із змінами, що внесені постановою НКРЕ від 12.10.2006 №1325, п. 3.20 Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ).

Витяги з п.3.20 ПКЕЕ

Окремі площадки вимірювання (крім загальнобудинкового обліку багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) з приєднаною потужністю електроустановок 150кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тис. кВтг і більше мають бути забезпечені локальним устаткуванням збору і обробки даних (ЛУОЗД) у межах періоду, визначеного для встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору.

Період для встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та ЛУОЗД, призначених для визначення розрахунків за електричну енергію, мають відповідати вимогам нормативних документів до автоматизованих систем обліку (АСКОЕ) суб’єктів Оптового ринку електричної енергії України…


Які лічильники необхідно підключити до АСКОЕ?

 1. Усі лічильники розрахункового обліку споживача
 2. У складі ЛУОЗД достатньо мати багатофункціональні засоби обліку та комунікаційне обладнання, що забезпечує можливість передачі даних в АСКОЕ. [2 аб.2]
 3. При проектуванні ЛУЗОД повинні бути використані розрахункові засоби обліку електричної енергії та комунікаційне обладнання, які враховують рекомендації електропередавальної організації, надані відповідно до п. 3.8 ПКЕЕ, що дозволить організувати інформаційну взаємодію (збір даних щодо обліку електричної енергії) ЛУЗОД споживача з АСКОЕ електропередавальної організації, що здійснює ліцензовану діяльність на території місцезнаходження електроустановки.[2 аб. 10]
 4. Власник електроустановки не має права обмежувати перелік типів засобів обліку, що можуть бути встановлені на розрахункових приєднаннях електроустановки згідно з технічними рекомендаціями наданими електропередавальною організацією споживачу відповідно до п.3.8 ПКЕЕ. [1 п.22].
 5. При створенні АСКОЕ (ЛУЗОД) рекомендується використання багатофункціональних лічильників з відкритими протоколами обміну (наприклад, DLMS) або з протоколами, які надаються за договорами виробниками лічильників, а також програмних засобів, які внесені до Реєстру виробників/розповсюджувачів програмних засобів. [2 аб.19]

Що робити у разі, коли частину розрахункових лічильників встановлено у субабонентів?

У випадку наявності у основного споживача субабонентів, які мають прямий договір з АК «Київенерго», із обліком за лічильниками основного споживача, основний споживач повинен звернутися до субспоживачів з вимогою виконати необхідні заходи для включення необхідних точок обліку субабонента в своє АСКОЕ. Ці заходи повинні містити також, у разі необхідності, заміну засобів обліку.

Якщо балансоутримувачем точки обліку субспоживача є основний споживач, то таку точку обліку приводить у відповідність до вимог основний споживач
Якщо балансоутримувачем точки обліку є субспоживач, то основний споживач через договір про спільне використання технологічних електричних мереж споживача чи договір про технічне забезпечення електропостачання може зобов’язати субспоживача привести точку обліку у відповідність до вимог п.3.20 ПКЕЕ

Нормативні посилання

 1. Власник електроустановки, на якій встановлюються складові системи, не має права обмежувати доступ власника ЛУЗОД (АСКОЕ) до засобів обліку та інформації, що зберігається в первинній базі даних засобів обліку. [1 п.21]
 2. Власник електроустановки не має права обмежувати перелік типів засобів обліку, що можуть бути встановлені на розрахункових приєднаннях електроустановки згідно з технічними рекомендаціями наданими електропередавальною організацією споживачу відповідно до п.3.8 ПКЕЕ. [1 п.22].

За чий рахунок улаштовується Канал передачі даних між Київенерго і споживачем та окінцеве обладнання передачі даних?

Відповідно до вимог п. 3.9. ПКЕЕ організація каналів зв'язку та передача інформації з ЛУЗОД від споживача до АСКОЕ електропередавальної організації проводиться за рахунок електропередавальної організації.

Тобто, у разі використання GSM-каналу, споживач має за свій рахунок встановити GSM модем, електропередавальна організація має надати споживачу картку доступу для GSM модему, що входить до складу ЛУЗОД, та здійснювати поточну сплату послуги передачі даних. [2 аб.13,14]


Чи повинна АСКОЕ площадки вимірювання забезпечувати можливість контролю потужності в години максимуму та показників якості електроенергії?

Так. АСКОЕ об'єднує сукупність ЛУЗОД в єдину функціональну систему яка забезпечує вимірювання, збір, реєстрацію, накопичення, оброблення та відображення інформації з ЛУЗОД, а також виконує ряд функцій по забезпеченню виконання власником електроустановки вимог ПКЕЕ в частині, яка впливає на комерційні розрахунки з постачальником електричної енергії, електропередавальною організацією (контроль потужності в години максимуму, контроль обсягу власного споживання електроенергії, контроль показників якості споживання та інше). [2 аб.5]


Чи повинна АСКОЕ забезпечувати облік електроенергії за період інтеграції 30хв.?

Так. Зокрема для забезпечення можливості контролю потужності в години ранкового та вечірнього максимумів.


Чи повинен споживач який створює АСКОЕ надавати доступ користувачу Київенерго до своєї АСКОЕ? У п. 3.20 ПКЕЕ йдеться про доступ до ЛУОЗД.

Обов'язкова вимога щодо забезпечення окремих площадок вимірювання ЛУЗОД не виключає можливості побудови споживачем власної АСКОЕ, у тому числі шляхом об'єднання ЛУЗОД у АСКОЕ споживача. При цьому АСКОЕ споживача має забезпечити можливість інформаційної взаємодії з АСКОЕ електропередавальної організації. У цьому випадку зазначену вимогу п.3.20 ПКЕЕ також слід вважати виконаною споживачем. [2 аб.10]


Чим відрізняється АСКОЕ від ЛУОЗД?

Принципова відмінність ЛУЗОД від АСКОЕ складається у тому, що ЛУЗОД забезпечує виключно функцію формування первинної вимірювальної інформації щодо обсягів і параметрів потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій площадці вимірювання та надає можливість передачі/прийому цих даних в/з автоматизовану систему комерційного обліку.

АСКОЕ об'єднує сукупність ЛУЗОД в єдину функціональну систему яка забезпечує вимірювання, збір, реєстрацію, накопичення, оброблення та відображення інформації з ЛУЗОД, а також виконує ряд функцій по забезпеченню виконання власником електроустановки вимог ПКЕЕ в частині, яка впливає на комерційні розрахунки з постачальником електричної енергії, електропередавальною організацією (контроль потужності в години максимуму, контроль обсягу власного споживання електроенергії, контроль показників якості споживання та інше). [2 аб.4,5] (див. також п.1.2 ПКЕЕ визначення)


Чи можливо створювати, або модернізувати ЛУОЗД, АСОЕ без технічного завдання та робочого проекту?

Ні [1 п.6]


Основні тези щодо технічних вимог Київенерго, узгодження технічного завдання та робочого проекту

 1. При розробці технічного завдання та робочого проекту на АСКОЕ мають бути враховані технічні вимоги (рекомендації) Київенерго щодо побудови АСКОЕ(ЛУЗОД) споживача [1 п.10]
 2. Розробка та узгодження технічного завдання проводиться відповідно до вимог ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы". [1 п.7]
 3. Технічне завдання на створення ЛУЗОД (АСКОЕ) має пройти метрологічну експертизу. [1. п.8]
  4. Споживач повинен надати технічне завдання на розгляд та погодження до Київенерго [1. п.11]
 4. Після розробки робочого проекту споживач надає його на розгляд та погодження до Київенерго.
 5. Київенерго за результатами розгляду робочого проекту надає технічне рішення до робочого проекту, яким визначається, зокрема, відповідність проектних рішень технічним рекомендаціям.

Основні тези щодо введення у дослідну та промислову експлуатацію, атестація

 1. Прийнята до промислової експлуатації АСКОЕ повинна бути внесена до Реєстру головних зразків АСКОЕ. [1 п.20]
 2. По завершенні робіт по улаштуванню ЛУЗОД(АСКОЕ) складається акт прийняття в дослідну експлуатацію. До усунення розбіжностей між результатами виконаних робіт та технічним завданням (робочим проектом) ЛУЗОД(АСКОЕ) вважається в стані дослідної експлуатації. Тривалість дослідної експлуатації ЛУЗОД(АСКОЕ) не може перевищувати трьох місяців. [1 п.17]
 3. У разі відповідності ЛУЗОД (АСКОЕ) технічному завданню (робочому проекту) проводяться роботи по державній метрологічній атестації та складається акт прийняття в постійну експлуатацію. [1 п.18]
 4. За наявності акту прийняття в постійну експлуатацію, яким підтверджено відповідність ЛУЗОД(АСКОЕ) технічному завданню (робочому проекту) та свідоцтва про державну метрологічну атестацію, ЛУЗОД(АСКОЕ) вважається прийнята в постійну експлуатацію. [1 п.19]

Використані документи:

1. Лист НКРЕ від 23.10.2007 №6170/19/17-07
2. Лист НКРЕ від 24.09.2007 №5664/19/17-07
3. Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку. Наказ Мінпаливенерго від 17.04.2007 № 32/28/28/276/54